Sail-ho  
  LOGOWANIE

Użytkownik (email)

Hasło

Zaloguj

Nie pamiętam hasła

(zostanie wysłany email)

  PRODUKTY
Elektronika jachtowa
Książki
Mapy elektroniczne i software
Mapy, locje i przewodniki żeglarskie
Materiały i chemia jachtowa
Nawigacja
Odzież żeglarska
Prace bosmańskie
Różności
Silniki i napędy
Sporty wodne
Środki ratunkowe
Woda, paliwo, prąd, światło
Wyposażenie i osprzęt jachtowy
Wyprzedaż

Książki    -> Techniczne          ->Dla zawodowców


Encyklopedia inżynierii morskiej - Bolesław K. Mazurkiewicz
Po raz pierwszy do encyklopedycznego ujęcia tej inżynierii profesor Mazurkiewicz przystąpił ponad dwadzieścia pięć lat temu, wydając w ówczesnym Wydawnictwie Morskim książkę pod tym samym tytułem, ale w znacznie mniejszej objętości i w nader skromnej szacie graficznej. Obecne wydanie tego dzieła o objętości bliskiej 600 stron, bogato ilustrowane barwnymi zdjęciami, rysunkami z pewnością znajdzie szerokie nim zainteresowanie, zwłaszcza jeśli uwzględni się fakt szybkiego w ostatnich latach rozwoju wiedzy, której ta Encyklopedia jest poświęcona. I jak profesor pisze w przedmowie do niej: "Jest ona pomyślana nie tylko jako ogólny podręczny informator dla ludzi związanych bezpośrednio - czy to z pracą, czy kierunkiem studiów – z zagadnieniami inżynierii morskiej, ale także dla tych wszystkich, którzy pracując w innych dziedzinach gospodarki morskiej, a nawet poza tą gospodarką, stykają się w jakiejkolwiek formie z budowlami morskimi i chcieliby, np. patrząc ma falochron, latarnię morską czy platformę wydobywczą rozumieć istotę jej funkcji, elementarne zasady jej konstrukcji i mieć wyobrażenie możliwych jej rozwiązań".
Cena: 147 zł     

Morskie terminale promowe - projektowanie i eksploatacja w ujęciu inżynierii ruchu
Książka przeznaczona jest dla:
* pracowników naukowych zajmujących się problematyką inżynierii ruchu morskiego i budową terminali promowych;
* projektantów terminali promowych dróg wodnych i portów;
* projektantów promów morskich;
* specjalistów z zakresu eksploatacji terminali promowych;
* kadry kierowniczej terminali promowych i armatorów promowych;
* administracji morskiej;
* kapitanów i oficerów pokładowych promów morskich;
* studentów ze specjalności: inżynieria ruchu morskiego, budownictwo morskie, nawigacja.
Autor: pod red. Stanisława Gucmy
Cena: 42 zł     

Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym
W monografii w sposób kompleksowy ujęto wpływ zmieniającego się otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie i rozwój najważniejszych polskich portów morskich.
Analizowane porty morskie to złożone struktury gospodarcze, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i w zakresie oddziaływania na bliższe i dalsze otoczenie.
Do najważniejszych uwarunkowań zewnętrznych zaliczono:
- transformację systemu gospodarczego Polski
- globalizację
- międzynarodową regionalną integrację gospodarczą.

Autor: Michał Pluciński.
Cena: 77 zł     

     
Portowe budowle hydrotechniczne - Jerzy Wojciech Drążkiewicz
W monografii przedstawiono awarie dalb, ich odbudowę wynikającą z konieczności przywrócenia funkcjonowania. Obok informacji o samych dalbach, przyczynach ich uszkodzeń i niekiedy sposobu ich odbudowy uwzględniono także wiadomości związane z funkcjonowaniem dalb w określonych warunkach lub w zespole innych budowli hydrotechnicznych, ukazując dość złożony charakter funkcjonalny morskich budowli hydrotechnicznych w polskich portach - Porcie Gdańskim, Porcie Północnym, na torze wodnym Szczecin-Świnoujście.
Cena: 39 zł     

Porty jachtowe i mariny. Projektowanie. Bolesław Mazurkiewicz
Jedyna w Polsce książka w sposób kompleksowy traktująca o projektowaniu marin. Autor, profesor Politechniki Gdańskiej i żeglarz, zawarł w niej praktyczną i teoretyczną wiedzę dotyczącą planowania, projektowa marin, ich funkcji, wyposażenia, budowli, oddziaływania na środowisko. Książka zawiera wiele współczynników przydatnych przy szacowaniu parametrów mariny, sposoby obliczania wytrzymałości falochronów, pomostów pływających i innych urządzeń, usystematyzowane funkcje, jakie pełnić ma marina i jakie usługi w związku z tym zapewniać. Książka przeznaczona jest dla inżynierów, projektantów, planistów oraz studentów szkół wyższych o kierunkach hydrotechnicznych. Ponadto przydatna będzie inwestorom.
Cena: 78.80 zł     

Teoria okrętu - Jan Dudziak
Adresowana jest głównie do studentów, przyszłych inżynierów okrętowców, studentów naszych Akademii Morskich cywilnych i wojskowych, zwłaszcza ich wydziałów mechanicznych, choć i nie powinna być obca także nawigatorom. Jako odbiorców tejże TEORII autor wraz z wydawcą widzą pracowników uczelnianych katedr politechnik w Gdańsku i Szczecinie, pracowników biur projektowo-konstrukcyjnych, instytutów naukowo-badawczych związanych z projektowaniem i budową statków, ich eksploatacją, pracowników administracji morskiej, czy przedsiębiorstw żeglugowych, nie mówiąc już o kadrze inżynieryjno-technicznej zatrudnionej zarówno w stoczniach budujących statki, jak w stoczniach remontowych.

Książka ta zawiera 11 rozdziałów, a otwiera je rozdział poświęcony geometrii kadłuba, następne mają tytuły, np. Statyka okrętu, Wprowadzenie do dynamiki okrętu, Pędniki okrętowe, Opór i napęd okrętu, Dynamika środowiska, Właściwości morskie okrętu, Niezatapialność okrętu, Wodowanie okrętu...
Cena: 93 zł     

  SZUKAJ PRODUKTU
 


Brak towarów w worku

 

Copyright (C) Sail-ho